BREEAM este cea mai veche și cea mai utilizată metodă de evaluare a clădirilor din lume, din punct de vedere ecologic. Aceasta stabilește standardele pentru cele mai bune practici în domeniul dezvoltării durabile și atestă calitatea construcției.

Ghidul verde privind specificațiile este un mecanism pe care BREEAM îl utilizează pentru a măsura impactul clădirilor asupra mediului.

BREEAM recunoaște și reflectă valoarea clădirilor cu performanțe mai ridicate pe durata ciclului de viață al construcției, de la construcția nouă până la utilizare și renovare.

Folosind standardele dezvoltate de BRE, BREEAM face acest lucru prin certificarea de către o terță parte a performanței ecologice, sociale și economice. Aceasta înseamnă că o construcție clasificată BREEAM este un mediu mai durabil, ce sporește bunăstarea persoanelor care trăiesc și lucrează în ea și contribuie, de asemenea, la protejarea resurselor naturale și la investiții mai atractive. Este un sistem internațional care permite certificarea independentă de către terți a evaluării performanței durabile a clădirilor individuale, a comunităților și a proiectelor de infrastructură.

Evaluarea și certificarea pot avea loc în mai multe etape ale ciclului de viață al clădirii, de la proiectare și construcție până la funcționare și renovare.

Pentru a se asigura că respectă standardele de calitate și performanță ale sistemului, certificarea de către terți implică verificarea de către experți imparțiali a evaluării unei clădiri sau a unui proiect de către un evaluator BREEAM calificat și licențiat.

În acest proces există organizații cu autorizare guvernamentală, prin intermediul organismelor naționale de acreditare, pentru produsele, sistemele și serviciile certificate.