Ghid Informaţional Tarkett pentru dezvoltarea spitalelor viitoare

''Spitalul Viitorului''. Provocări şi Soluţii

Ghid Informaţional

Strategii de dezvoltare a spitalelor

Înțelegerea nevoilor umane este primordială, este baza abordării noastre de proiectare conștientă pentru oameni. Pandemia COVID-19 a avut un impact puternic asupra organizațiilor din domeniul sănătății și am decis să analizăm care sunt efectele acesteia pe termen scurt şi lung. Astăzi, suntem bucuroși să împărtășim descoperirile noastre în noul nostru Ghid Informaţional, „Spitalul Viitorului”: Provocări şi Soluţii. Această lucrare examinează provocările umane, logistice și tehnice cu care se confruntă spitalele de astăzi și propune idei inovatoare, în urma cercetărilor efectuate de un grup internațional de experți în domeniul sănătății.

Spitalele de mâine trebuie să devină mai eficiente, mai sustenabile și cât mai centrate pe nevoile umane. Ghidul Informaţional include cei trei piloni necesari unei experiențe pozitive a pacienţilor: îmbunătățirea accesului la îngrijire, abilitarea pacienților și a familiilor și îmbunătățirea calității vieții pentru pacienți și personal. Progresele în proiectarea spitalelor ar putea ajuta la realizarea acestui lucru, la fel ca tehnologiile emergente și abordarea centrată pe om.

Avem certitudinea că un factor ce contribuie la dezvoltarea instituţiilor medicale este reprezentat de cooperarea interdisciplinară . Pentru a face față provocărilor următoarelor decenii, toți cei implicați în sectorul sănătății trebuie să lucreze împreună. În acest spirit de colaborare și împărtășire a cunoștințelor, Tarkett a abordat experți din domeniul asistenței medicale pentru a cerceta, investiga și a discuta despre viitorul spitalelor și a sintetiza toate informaţiile în acest document.

 

 

Metodologie

Metodologia cercetării noastre pentru a realiza acest ghid a fost simplă: în urma unei revizuiri ample a documentaţiei existente despre acest subiect, am contactat profesioniști din întreaga lume, cu o vastă experiență medicală și spitalicească pentru interviuri calitative, aprofundate. Aceste discuţii şi întâlniri au ajutat la cristalizarea unei viziuni clare pentru viitorul spitalelor. Ghidul Informaţional este sinteza a tot ceea ce am învățat în timpul acestui proces.

Colaborare

Ghidul „Spitalul Viitorului” este produsul colaborării dintre experții globali din sectorul sănătății. Oferă o perspectivă multidisciplinară, unică, asupra modului în care ar putea arăta viitoarele spitale, luând în considerare toate evenimentele petrecute recent, inclusiv pandemia globală, și adoptând o abordare constructivă și eficientă. Colaboratorii noştri provin din domenii diferite, dar interconectate, de la proiectarea și arhitectura spitalelor până la consultanță și tratament medical. Pentru crearea acestei broşuri a fost esențial să analizăm soluţiile din cât mai multe unghiuri diferite, astfel încât recomandările rezultate să îndeplinească cerinţele tuturor celor implicaţi.

HEALTHCARE WHITEPAPER Collaboration

Descărcaţi Ghidul Informaţional:
''Spitalul Viitorului'': Provocări şi Soluţii

Aspecte esenţiale

Facilitarea accesului la îngrijire
• Îmbătrânirea, creșterea populației și bolile cronice sunt factorii ce pun presiune asupra sistemelor de sănătate
• Pandemia actuală a evidențiat disfuncționalități în sistemele de sănătate
• Accesul la îngrijire este o provocare pentru următorii ani
• Accelerarea digitalizării legată de pandemie poate facilita accesul la îngrijire
• Mobilitatea și mediul sanitar sunt factorii cheie pentru accesul la îngrijire

Abilitarea pacienților și a personalului
• Pacienții, membrii familiei și personalul medical trebuie să co-creeze călătoria pacientului
• Pentru mulți pacienți, modul în care se efectuează transportul lor este esențial
• Comunicarea pacient-îngrijitor este un pilon al transportării eficace a pacientului
• Telemedicina, îngrijirea la domiciliu și îngrijirea ambulatorie devin din ce în ce mai importante în călătoria pacienților

 

 

 

Creşterea calității vieții în instituțiile medicale
• Problemele emoționale și controlul regulat al mediului de vindecare sunt factori determinanți ai calității vieții în unitățile de asistență medicală
• Disponibilitatea îngrijitorilor și calitatea vieții profesionale pot afecta experiența pacienților
• Repausul îngrijitorului este foarte important și trebuie luat în considerare
 

Asigurarea continuității serviciului medical 
• Continuitatea îngrijirii reprezintă un factor principal în experiența pacientului
• Prevenirea și controlul infecțiilor reprezintă o provocare majoră pentru instituțiile medicale
• Flexibilitatea facilităţilor din unitățile de asistență medicală este cea mai bună modalitate de pregătire pentru situaţiile de urgență
 

Creşterea calităţii eficienței prin transformarea digitală
• O clădire construită în stil practic ar putea îmbunătăți transportul pacienților
• BIM este un atu real pentru întreținerea mai ușoară a spitalelor și îmbunătățirea experienței pacientului
• Digitalizarea mediului construit contribuie la durabilitate
 

 

Dezvoltarea durabilă în domeniul sănătății
• Unitățile de asistență medicală sunt responsabile de emisii semnificative de carbon
• Reducerea consumului de energie și îmbunătățirea gestionării deșeurilor sunt acțiuni directe care ajută la controlul emisiilor de carbon a spitalelor
• Reducerea utilizării produselor farmaceutice și achizițiile durabile sunt exemple de acțiuni indirecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
• Metodele de îngrijire sustenabilă ar putea avea un impact semnificativ asupra emisiilor de gaze poluante

 

Pentru mai multe detalii despre Ghidul Informaţional ''Spitalul Viitorului'' ne puteţi contacta la numărul de telefon şi adresa de e-mail afişate pe site!

Expertiza noastră

Sprijinirea comunității din domeniul sănătății

Inginerii, managerii, directorii şi arhitecţii din domeniul medical formează un tot unitar. Abordarea noastră de proiectare conștientă a nevoilor umane ne ajută să oferim pardoseli și servicii care permit conceperea şi dezvoltarea rapidă a proiectelor.

Pardoseli ce participă la diminuarea riscului apariţiei infecţiilor

Criza Covid 19 a subliniat importanța regulilor stricte de igienă și curățare pentru prevenirea transmiterii virusului. De asemenea, a evidențiat modul în care prevenirea și controlul infecțiilor (IPC) este esențială în mediile de asistență medicală pentru a stopa răspândirea infecțiilor și rezistența la antimicrobiene.