POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Protejarea confidențialității datelor dumneavoastră personale este importantă pentru Tarkett. Această politică de confidențialitate ("Politica de confidențialitate") vă oferă informații despre modul în care Tarkett utilizează datele dumneavoastră personale, în conformitate cu legislația în vigoare. Acest document se citește împreună cu POLITICA DE COOKIES.


DEȚINĂTORUL DATELOR
Deținătorul datelor este Tarkett, o societate pe acțiuni franceză, cu capital de 7.700.000 de euro, înregistrată la Registrul comerțului și al societăților din Nanterre sub numărul 410 081 640, cu sediul social la: 1 Terrasse Bellini Tour Initiale
92919 Paris La Défense, Franța
(denumit în continuare "Tarkett").


LINKURI EXTERNE
Această politică de confidențialitate se referă doar la datele prelucrate de Tarkett sau de orice altă entitate a grupului său.
Tarkett nu va fi trasă la răspundere sau nu este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le puteți furniza unor terțe părți, chiar dacă pe site-ul Tarkett sunt furnizate legături cu terțe părți.
Site-urile sau aplicațiile terțelor părți accesate prin intermediul site-ului sau al aplicației Tarkett nu sunt acoperite de această politică de confidențialitate.


 COLECTAREA ȘI FOLOSIREA DATELOR
Această Politică de confidențialitate acoperă datele colectate online și offline, inclusiv datele personale pe care le putem colecta prin diferite canale, cum ar fi site-uri web, social media, contact cu clienții și evenimente (târguri etc.). Rețineți că putem combina datele personale colectate printr-o singură metodă (de exemplu, site-ul web) cu date personale colectate prin altă metodă (de exemplu, târguri, întâlniri cu clienții).
Tarkett colectează și procesează orice informație furnizată prin intermediul site-ului web sau prin orice alte mijloace, cum ar fi numele, prenumele, adresele, adresele de e-mail, numărul de telefon și, în cazul în care acționați în context profesional, numele companiei și poziția dumneavoastră în companie.


Când se solicită date cu caracter personal, veți fi informat de caracterul obligatoriu sau opțional al acestor date cu simbolul *.
Tarkett vă poate prelucra datele personale în oricare dintre următoarele scopuri (scopul poate fi diferit în funcție de caz):
Pentru asistență clienți: Tarkett prelucrează datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi asistență pentru clienți, în special pentru a răspunde solicitării dumneavoastră


Pentru concursuri și alte promoții: cu acordul dumneavoastră (ori de câte ori este necesar), Tarkett vă poate procesa datele personale pentru a vă contacta prin e-mail, prin mesaje text, apeluri telefonice sau prin poștă despre serviciile și produsele pe care le considerăm interesante (comunicare de marketing; promoții etc.).
Pentru analiza statistică: Tarkett vă poate prelucra datele personale pentru a efectua analize statistice (analiza de marketing, evaluarea eficienței campaniilor noastre etc.),
În scopuri administrative legate de securitatea și accesul sistemelor, platformelor, site-urilor sau aplicațiilor securizate ale Tarkett,
Pentru orice alt scop legitim al afacerii.


DIVULGAREA/ TRANSFERUL DATELOR PERSONALE
Tarkett vă poate dezvălui datele personale oricărei entități din cadrul Grupului Tarkett și, dacă este necesar, subcontractanților Tarkett, localizați în sau în afara Spațiului Economic European ("EEA"), care procesează datele dumneavoastră personale în numele Tarkett, în scopurile descrise mai sus. Tarkett nu va vinde, închiria sau dezvălui datele dumneavoastră personale altor părți.
Tarkett poate fi obligată să divulge datele dumneavoastră personale dacă îi este solicitată de orice lege sau reglementare aplicabilă ori să răspundă la orice solicitare a unei autorități judiciare sau administrative.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE CULESE
Tarkett se angajează să vă protejeze și securizeze datele personale și să mențină măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a evita divulgarea, utilizarea, accesarea, pierderea, modificarea sau deteriorarea neautorizată sau accidentală a datelor dumneavoastră personale.
Tarkett implementează sisteme de date securizate care respectă standardele industriale. Numai angajații Tarkett sau ai subcontractanților săi care au nevoie să acceseze datele dumneavoastră personale pentru a îndeplini o sarcină specifică pentru unul dintre scopurile definite mai sus pot accesa datele dumneavoastră personale. În plus, toți angajații Tarkett și ai subcontractanților săi sunt obligați să respecte angajamentul de confidențialitate.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară situată în afara SEE, măsurile de protecție și de securitate ale datelor cu caracter personal sunt puse în aplicare, cum ar fi:
Transferul datelor dumneavoastră personale către orice entitate Tarkett sau către un subcontractant dintr-o țară care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform Comisiei Europene.
Transferul datelor dumneavoastră personale acoperite de clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene.
 
DURATA DE STOCARE
Tarkett va păstra datele dumneavoastră personale numai atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate, în limitele prevăzute de legea aplicabilă și în conformitate cu cerințele legale și de reglementare, în special cerințele contabile.
 
ACCESUL LA DATELE PERSONALE
În conformitate cu legislația în vigoare, aveți dreptul să solicitați accesul, rectificarea, ștergerea datelor dumneavoastră sau să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, pe motive legitime, trimițând un e-mail la dataprivacy[@]tarkett.com sau prin poștă către:
Tarkett
1 Terrasse Bellini,
Tour Initiale
92919 Paris La Défense, France

(hereafter “Tarkett”).
Așa cum se solicită prin lege, cererea dumneavoastră va fi semnată și va fi însoțită de o fotocopie a unui document de identitate cu semnătura dumneavoastră. De asemenea, trebuie să menționați adresa la care trebuie trimis răspunsul.