Proiectare pentru viață prin design durabil

Proiectare pentru viață prin design durabil

În ziua de azi, oamenii își petrec cea mai mare a timpului în interior. De aceea, noi proiectăm pentru viață - pentru a vă ajuta să creați spații mai sănătoase și prietenoase. Proiectăm produse durabile de înaltă calitate. În special, prin îmbunătățirea continuă a acreditărilor de sănătate și mediu ale produselor noastre, ne străduim să selectăm materiale care pot fi recuperate, reciclate și transformate în produse noi. Și ne-am angajat să fim responsabili față de capitalul natural - să contribuim la conservarea resurselor naturale, la atenuarea schimbărilor climatice și la păstrarea aprovizionării cu apă a planetei noastre.

Spații prietenoase

In a context of ever-increasing urbanisation, the built environment is becoming more and more prominent. Tarkett is committed to developing solutions that will enhance quality of life and wellbeing in indoor environments. This is particularly important when you consider that we spend 90% of our time indoors.
Indoor Air Quality: Tarkett offers products with volatile organic compound (VOC) emissions that are 10 to 100 times better than the strictest standards. 97% of our floorings are low VOC.

Într-un context de urbanizare în continuă creștere, mediul construit devine din ce în ce mai important. Tarkett s-a angajat să dezvolte soluții care îmbunătățesc calitatea vieții și bunăstarea în spațiile interioare. Acest lucru este deosebit de important atunci când considerați că cheltuim 90% din timpul nostru în interior.
Calitatea aerului din interior: Tarkett oferă produse cu emisii TVOC între 10 și 100 de ori mai bune decât valorile impuse de cele mai stricte standarde. 97% din pardoselile noastre au emisii TVOC scăzute.
 

Componente sănătoase: Din 2010, Tarkett a dezvoltat în mod proactiv alternative la ftalați, investind sume considerabile în cercetare și dezvoltare. Astăzi, toate produsele Tarkett din vinil produse în EMEA sunt aproape de 100% fără ftalat.
Evaluare cuprinzătoare: în ziua de azi, 96% din materialele utilizate în produsele noastre sunt evaluate în mod continuu de către o terță parte în conformitate cu criteriile Cradle to Cradle®. Ținta noastră este 100% până în 2020. Tarkett optimizează selecția materialelor în conformitate cu cadrul de evaluare Cradle to Cradle®. iQ One, suportul pentru plăci de covor Desso Ecobase®, Linoleum Originale și iD Revolution, ating nivelul de certificare Cradle to Cradle® Gold.
Instalare și întreținere ușoară: În timp ce efectuăm eco-proiectarea produselor noastre, avem în vedere și beneficiile cheie legate de sustenabilitatea produselor noastre pe parcursul întregii vieții lor:


- Instalare și îndepărtare ușoară
- Întreținere ușoară și durabilă
 

Păstrarea capitalului natural

Plantele, pădurile, apa, stâncile și solurile ne oferă produsele și serviciile vitale de care avem nevoie pentru a supraviețui, inclusiv aer curat, apă, alimente, energie și locuri pentru a trăi.
Conservarea capitalului natural înseamnă a acționa ca administratori responsabili ai produselor și serviciilor oferite de natură, înlocuind combustibilii fosili cu energie regenerabilă, luând măsuri pentru protejarea climei și refolosind materialele pentru a păstra resursele naturale atât de prețioase.

70% din materiile prime de astăzi sunt reciclate, rapid reînnoibile sau disponibile în abundență în natură. Ne propunem să atingem 75% până în 2020.

În Europa, peste 60% din lemnul pe care îl folosim este certificat de FSC® (Consiliul de administrare a pădurilor) sau PEFCTM (Programul de avizare a certificării pădurilor) .

Astăzi, 67% din locurile de producție care sunt echipate cu circuite de apă cu buclă închisă sau nu consumă apă. Tarkett își propune să ajungă la 100% până în 2020.
 

Până în 2020, vom reduce emisiile de gaze cu efect de seră în locațiile noastre de producție cu 20% față de 2010 (în echivalent de CO2 pentru fiecare metru pătrat produs). Facem acest lucru prin măsuri de eficiență energetică, precum și prin furnizarea de energie electrică ecologică sau prin producție locală.
Am instalat panouri solare la fabricile noastră de covoare din Dendermonde (Belgia) și din Goirle și Waalwijk (Olanda), precum și pe acoperișul uneia dintre cele mai importante clădiri de birouri ale fabricii noastre de linoleum din Narni (Italia).