TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Site-ul https://www.tarkett.ro este publicat de:

Tarkett
Trade Register of Nanterre (France) under the n°352 849 327,
Intra-community VAT number FR 88 352 849 327.
1 Terrasse Bellini,
Tour Initiale
92919 Paris La Défense, France
Tel.: +33 (0)1.41.20.40.40
(hereafter “Tarkett”)

Vă rugăm să ne CONTACTAȚI.


Site-ul https://www.tarkett.ro  a fost creat de:
Tarkett, cu sediul la 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense, France.
Digitas LBI cu sediul la 146 Brick Lane London E1 6RU UK.
Site-ul  https://www.tarkett.ro a fost dezvoltat de:
Theodo, cu sediul la 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris, France.


Site-ul   https://www.tarkett.ro operează pe un server pus la dispoziție de:
Amazon Web Services, cu sediul la P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226 


Accesul și utilizarea site-ului Tarkett ("site-ul") sunt guvernate de termenii de utilizare actuali ("Termeni și condiții de utilizare"). Prin accesarea, navigarea și utilizarea site-ului web, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și ați acceptat, fără rezerve, acești Termeni și condiții de utilizare, modificați periodic de către Tarkett.


Dacă Tarkett decide să modifice Termenii și condițiile de utilizare, va posta o versiune actualizată pe site. Prin urmare, sunteți invitat să examinați periodic acești Termeni și condiții de utilizare.


Drepturi de autor - Proprietatea intelectuală

Conținutul site-ului, și nu numai, textele, mărcile, logo-urile, fotografiile, videoclipurile, sunetele, muzica, aspectul, design-ul, know-how-ul, tehnologiile, produsele și procesele sunt proprietatea Tarkett sau a companiilor sale afiliate, utilizate cu permisiunea proprietarilor. Prin urmare, acestea sunt protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială care există în conformitate cu legislația aplicabilă.
Nimic din conținutul site-ului nu va fi interpretat ca permisiune, licență sau drept de utilizare a unui astfel de conținut al site-ului web.


Utilizarea site-ului

Puteți descărca, afișa sau imprima conținutul site-ului exclusiv pentru uz personal, necomercial. Sunteți de acord să păstrați toate notificările privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate asupra oricărei informații sau materiale pe orice copie sau descărcare pe care o faceți din materialele respective. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea sau difuzarea conținutului site-ului, în totalitate sau parțial, prin orice mijloace, este strict interzisă, cu excepția consimțământului scris prealabil al Tarkett.

Informații personale

Orice date personale de identificare pe care le puteți trimite prin internet pe site-ul web sunt protejate și tratate în conformitate cu  Politica de confidențialitate.
Tarkett vă invită să citiți cu atenție politica privind protecția datelor înainte de a furniza Tarkett date personale de identificare.
Link-uri sau materiale provenite din terță parte
Pentru a vă aduce un conținut îmbunătățit, site-ul web poate conține link-uri către alte site-uri sau materiale furnizate de terțe părți care nu sunt operate sau controlate de Tarkett. Tarkett nu va fi responsabil pentru conținutul acestor site-uri sau materiale ori pentru nici un fel de colectare și transmitere a datelor cu caracter personal, instalarea cookie-urilor sau orice alt proces efectuat de aceste site-uri web. Tarkett își declină orice răspundere sau responsabilitate în ceea ce privește conținutul, legalitatea, precizia sau funcțiile acestora.

Gestionarea codurilor de acces

Unele servicii furnizate de site-ul web pot necesita un cod de acces și/ sau o parolă furnizate de administratorul site-ului. Aceste coduri și parole sunt strict confidențiale, personale și netransmisibile. Sunteți personal responsabil pentru administrarea, conservarea și consecințele utilizării lor. Trebuie să luați toate măsurile necesare pentru a proteja și păstra secretul acestor coduri sau parole. Tarkett nu este responsabil pentru utilizarea frauduloasă a codurilor de acces și/ sau a parolelor.

Disclaimer de garanții

Deși Tarkett se străduiește să asigure precizia în toate elementele site-ului, poate conține erori sau erori tipografice. Tarkett nu face nici o declarație cu privire la precizia, fiabilitatea, caracterul complet sau actualitatea site-ului ori despre rezultatele obținute prin utilizarea site-ului. Utilizați site-ul și materialele sale pe propriul risc.
TARKETT NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL WEB OPEREAZĂ FĂRĂ ERORI SAU CĂ SITE-UL ȘI/SAU SERVERUL NU SUNT AFECTATE DE VIRUSURI DE CALCULATOR SAU DE ALTE PROGRAME CE POT ADUCE PREJUDICIU. DACĂ UTILIZAREA SITE-ULUI REZULTĂ ÎN EVENIMENTE CARE PRODUC PAGUBE, TARKETT NU ESTE RESPONSABIL PENTRU ACESTE COSTURI.

ACEST SITE ESTE FURNIZAT “CA ATARE", FĂRĂ GARANȚII DE ORICE FEL. TARKETT ȘI FURNIZORII SĂI, ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE LEGE, DECLINĂ TOATE GARANȚIILE, INCLUSIV GARANȚIA DE COMERCIALIZARE, RESPECTAREA DREPTURILOR TERȚILOR ȘI GARANȚIA DE ADECVARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR. TARKETT ȘI FURNIZORII SĂI NU OFERĂ GARANȚII CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA, GRADUL DE INTEGRITATE AL DATELOR SAU ACTUALITATE A MATERIALELOR, SERVICIILOR, SOFTWARE-ULUI, GRAFICII ȘI LINK-URILOR.
UNELE DINTRE ACESTE EXCEPȚII AR PUTEA FI SUB INCIDENȚA LEGILOR DIN ZONA DUMNEAVOASTRĂ, DREPT URMARE, ELE AR PUTEA SĂ NU VI SE APLICE DUMNEAVOASTRĂ.
Orice sfat sau informație, verbală sau scrisă, oferită de Tarkett sau găsită în timpul utilizării site-ului web, nu oferă nici o garanție care nu este prevăzută în mod expres în acești Termeni de utilizare.
Limitare a răspunderii
Accesați, utilizați, răsfoiți și navigați acest site pe propriul risc.
RECUNOAȘTEȚI ȘI ACCEPTAȚI CĂ, ÎN TERMENUL ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NICI TARKETT, ȘI NICI ORICE FIRMĂ AFILIATĂ SAU NICI O ALTĂ PARTE IMPLICATĂ LA CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU POT FI RESPONSABILE DIRECT SAU INDIRECT PENTRU PIERDERI, PROFIT SAU RĂSPUNDERI DE ORICE NATURĂ (FĂRĂ PRECIZAREA EXPRES A TARKETT), CAPACITATEA  SAU GRADUL DUMNEAVOASTRĂ DE ACCES, UTILIZARE SAU  IMPOSIBILITATE DE UTILIZARE A SITE-ULUI SAU A CONȚINUTULUI SĂU.
TOATE MATERIALELE DOWNLOADATE SAU OBȚINUTE PRIN ORICE ALTE MODURI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII SITE-ULUI SUNT PE RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ. Tarkett nu își asumă nici o răspundere pentru eventualele daune sau virusuri care ar putea afecta echipamentul computerului dumneavoastră ori alte proprietăți datorită accesului, utilizării sau descărcării oricărui material de pe site-ul său sau pentru orice intruziune ori intervenție ilegală în sistemele informatice.
Tarkett își rezervă dreptul de a întrerupe sau sista oricare sau toate funcționalitățile site-ului. Tarkett nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru orice întrerupere ori sistare a oricărei sau a întregii funcționalități a site-ului, care rezultă din acțiuni sau omisiuni ale Tarkett ori ale unei terțe părți.

Contribuția utilizatorilor

Tarkett încurajează conținutul generat de utilizatori, cum ar fi comentariile. Cu toate acestea, dacă ne trimiteți sugestii, idei, note, desene, concepte, invenții sau alte informații creative (denumite colectiv “Informații"), acestea vor fi considerate și vor rămâne proprietatea Tarkett. În general, orice comunicare pe care o publicați pe site sau o transmiteți către Tarkett prin internet este considerată a fi și va fi tratată ca neconfidențială. În cazul în care anumite pagini web permit transmiterea unor comunicări care vor fi tratate de Tarkett ca fiind confidențiale, acest fapt va fi clar menționat pe acele pagini. Fără a se limita la cele de mai sus, prin transmiterea oricăror informații către Tarkett, Tarkett va deține, în exclusivitate, toate drepturile asupra acestor informații de orice natură la nivel mondial și va avea dreptul la utilizarea fără restricții a informațiilor în orice scop, fără compensație pentru dumneavoastră.


În calitate de utilizator al acestui site, sunteți responsabil pentru propriile dumneavoastră comunicări și sunteți responsabil de consecințele postării. Prin transmiterea informațiilor, garantați că dețineți materialul/ conținutul trimis, că nu este confidențial, secret comercial, defăimător și că utilizarea de către Tarkett nu va încălca drepturile unor terțe părți.
Tarkett își rezervă dreptul de a limita accesul utilizatorilor și de a împiedica accesul lor ulterior la acest site pentru încălcarea acestor termeni sau a legii și își rezervă dreptul de a elimina orice comunicare de pe site.

Diverse

Termenii de utilizare includ întregul acord dintre Tarkett și dumneavoastră în privința accesării și utilizării site-ului și a conținutului său. Orice alți termeni și condiții emiși de Tarkett și care guvernează relațiile cu dumneavoastră, în special în legătură cu orice achiziție de produse, vor avea prioritate față de Termeni și condiții de utilizare.
În cazul în care se constată că o dispoziție este invalidă de către orice lege sau instanță cu jurisdicție competentă, invaliditatea unei astfel de prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni și condiții de utilizare, care vor rămâne în vigoare.
Legea aplicabilă site-ului web este legea engleză.

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la Termenii și condițiile de utilizare, vă rugăm să ne contactați: dataprivacy[@]tarkett.com.

Fotografii cu drepturi de autor:

© Thinkstock
© Getty Images
© Evolution